Son oturuşta Salli-Barik dualarını okumanın hükmü nedir?

Farzların, vitir namazının ve müekked sünnetlerin son ka’de (oturuş)larında, gayri müekked sünnetler ile diğer nafile namazların da her ka’desinde tahiyyattan sonra Salli-Barik dualarının okunması sünnettir.

Salli-Barik dualarının okunmaması, namazı bozmaz, namazın iade edilmesini gerektirmez. Fakat nasıl olsa namaz sahih oluyor diyerek sünnetleri önemsemek, terk etmek son derece sakıncalıdır. Yukarıda ifade edildiği üzere bu sünnetleri terk etmek, namazın bozulmasını, iadesini gerektirmez. Şu kadar var ki, hafife alınmaksızın kasten terk edilmesi bir günahtır, Hz.Peygamber (S.A.V) Efendimizin şefaatinden bir mahrumiyettir. Fakat istihfaf edilmesi yani bir sünnetin hak görülmemesi, hikmetten uzak, abes sayılması, -neûzü billâh = ALLAH’a sığınırız- kâfirliktir. Çünkü sünnet de şer’î hükümlerden, esaslardan biridir.

Unutmayalım ki namazların sünnetleri, namazların vaciplerini tamamlar, onlardaki kusurları gidermeye ve fazla sevaba vesile olur. Sünnetlere riayet ve devam etmek Rasulullah (S.A.V)e bir sevgi göstergesidir.

Üzerinde çok sayıda namaz borcu olan bir kimse daha fazla kaza namazı kılabilmek gayesiyle namazın içindeki sünnetleri terk edebilir mi sorunuza gelirsek:

Bu şekilde hareket etmenizi tavsiye etmeyiz. Çünkü vaktinde namazını kılmayan kimse hem namazını terk etmenin hem de geciktirmenin günahını kazanır. Kaza namazı ile kişi, terk etmenin günahından kurtulurken, geciktirmenin günahından kurtulabilmek için ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. İşte bu noktada pişmanlığımızın samimi bulunup kabul görmesi için namazlarımızı tadil-i erkan üzere, farzlarına, vaciplerine, sünnet ve müstehaplarına son derece dikkat ederek kılmamızın önemi bulunmaktadır.