namaz

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma, müslümanlarca bir bayram günüdür. Bu mübarek günde müslümanlar mabedlerde toplanırlar. Okunacak hutbeleri dinleyerek faydalanırlar. Hep birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra ya başka ibadetlerle uğraşır veya ziyaretlerde bulunur yahut günlük işleri ile uğraşmaya koyulurlar.

Bu hadis-i şerifde buyuruluyor:

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Adem Aleyhisselâm O gün Cennet'e konulmuş, O gün Cennet'den çıkarılmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır."

Hacet namazı nasıl kılınır?

Âhirete veya dünyaya ait bir dileği bulunan kimse, güzelce abdest alır ve bir rivayete göre dört, diğer bir rivayete göre on iki rekat namazı yatsıdan sonra kılar. Sonra Yüce Allah'a hamd eder, Peygamber Efendimize de salât ve selâm'da bulunur. Ondan sonra hacet duasını okuyup o işin olmasını Yüce Allah'dan diler.

Hacet namazının birinci rekatında Fatiha sûresinden sonra üç defa âyete'l-kürsî, diğer üç rekatinde de birer Fatiha ile birer İhlâs ve Muavvizeteyn sûreleri okunması hakkında bir hadis-i şerif vardır.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılacak olsalar, sünneti terk edip hata işlemiş olurlar.

Teravih namazının her dört rekatı sonunda bir miktar oturup istirahat edildiği için bu dört rekata bir "Terviha" denilmiştir. Bir teravih namazında beş "Terviha" vardır. Bu söz, Tervîh kelimesinden bir masdardır. Tervih ise, nefsi rahatlandırmak anlamındadır. Çoğulu "Teravih" dir.

Sünnet namazlar yerine kaza namazı kılınır mı?

Geçmiş namazların sadece farzları ve vacip olan vitir namazı kaza edilir.

Sünnetler yerine kaza kılmaya gelince, farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetler kuvvetli sünnetlerdir.Kıyamet günü eksik çıkan farz namazlara ilave edileceği ümid edilir.

Ancak Kaza namazlarının çok olması,ve bir an evvel kılabilmek niyeti ile sünnet kılmak yerine farzlar kaza edilebilir.Ancak güzel olan hiç olmazsa müekkede olan sünnetleride kılarak kaza namazı kılmaktır.

Kaynak: http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1569.html

Namazı vaktinde ve cemaatla kılmanın fazileti nelerdir?

Vaktinde kılınan namazda üç kerâmet vardır. Bunlar: Cemal-i İlâhî, rızâ-i ilâhî ve mağfiret-i ilâhîye mazhar olmaktır.

- "Vakti geçmeden namaza acele ediniz." hadis-i şerifine "Cemâl-i ilâhî, rıza-i ilâhî ve mağfiret-i ilâhî kapıları kapanmadan namazı kılınız." mânâsı da verilmiştir.

İnsanoğlu vâli çağırınca hemen gider de, Mevlâ çağırınca (ezan okununca) neden te'hir eder!?

Rasûlullah S.A.V. Efendimiz, namaz cemaatını terk edenleri tehditle: "Onlar içinde iken evleri yıkılsın! Çünkü onlar yağlı bir kemik veya iki ok alacağını bilse, o yatsı namazına gelirlerdi..." buyurdu. Ve cemâatı terk etmenin yangın afetine sebep olduğu işaret olundu.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp “Allahu Ekber” diye tekbir alınır.

Ondan sonra eller bağlanır ve “Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük” okunur.

Arkasından “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra “Amîn” denir ve bir mikdar daha Kur’an okunur (1).

Arkasından “Allahu Ekber” deyip rükûa varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azîm” denir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa kalkılır. Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir (2).

Güneş doğarken ya da batarken herhangi bir namaz kılınır mı?

Güneşin batışı halinde sadece o günün ikindi namazı kılınabilir. Fakat diğer bir günün kazaya kalmış olan ikindi namazı kılınamaz. Çünkü kâmil bir halde vacip olan bir ibadet, nakıs (eksik, kusurlu) olarak kaza edilemez. Kerahet vakti ise ibadetin nakıs olmasına sebeptir.

Güneşin doğuşuna rastlayan herhangi bir namaz ise bozulur. Bu sebeple bir kimse, daha ikindi namazını eda etmekte iken güneş batsa, namazı bozulmaz. Fakat sabah namazını kılmakta iken güneş doğsa, namazı bozulur. Çünkü birinci durumda yeni bir namaz vakti girmiş olur. İkinci durumda ise namaz vakti çıkmış, yeni bir namaz vakti girmemiş olur.

Kadınlar erkeklerle aynı safta namaz kılabilir mi?

Kadınlar ile erkekler karışık şekilde birlikte saf olup namaz kılması ve hele hele kadınların başı açık namaz kılması dinen kesinlikle uygun değildir, caiz değildir. Fitne ve İslam’ı yozlaştırma girişimidir. Bu, bir ifsad hareketidir. Zihinleri bulandırmaktır. İslâm böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez.

Yüce Dinimiz İslâm, ilahi bir kanundur. İnsanların dünya ve ahiretini temin etmek maksadıyla Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize bildirilmiş olan vahye dayanmaktadır. İman ve ibadet meseleleri Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bize nasıl öğretmişse, o şekilde yapılır. Dini konularda cahil diyebileceğimiz bir grubun bu uygulamalarının İslâm ile uzaktan yakından alakası yoktur ve batıldır.

Beş vakit namaz kılana elli vakit namaz sevabı verilir

Malik bin Sa’saa radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmıh şöyle buyurduklarını anlatıyor:.

Ben Kâbe-i Muazama’da iki kişinin arasında uyku ile uyanıklık arasında yatmakta iken, içi îman ve hikmetle dolu, altından bir leğen getirdiler. Boğazımdan karnıma kadar göğsümü yardılar. Zemzem suyu ile yıkayıp, îman ve hikmetle doldurdular. Katırdan küçük merkepten ise büyük, burak denilen bir hayvan getirdiler. Cibril Aleyhisselâm ile beraber gittik. Birinci kat semâya gelince:

- Kim o? denildi, Cibril a.s.:
- Cebrâil, diye cevap verdi.
- Yanındaki kim? denildi.
Cebrâil de:
- Muhammed, (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi.
- Ona, buraya gelme daveti gönderildi mi? denildi. Cebrâil:
- Evet, dedi.
- Hoş geldi, O ne güzel bir misafirdir, denildi.

Sehiv secdesi yaparken kaç defa selam verilir?

İster tek başına ister cemaatle namaz kılınsın, sehiv secdesinin yapılışı aynıdır. Sadece cemaatle namaz kılınırken cemaatin dağılmasını önlemek için tek tarafa selam verilir ve sehiv secdesi yapılır. Tek başına namaz kılarken ise iki tarafa selam verilip sehiv secdesi yapılır.

Ayrıca namazın sonunda selam vermenin hükmü şudur: Namazın sonunda önce sağa, sonra sola selam vermek vaciptir. Bir görüşe göre ise sağa selam vermek vacip iken, sola selam vermek sünnettir. Namazdan çıkılması ise yalnız bir selâm ile meydana gelir, bununla namaz bitmiş olur.

İftitah tekbirinde parmağı kulak memesine değdirmek

İftitah tekbirinde başparmağın kulak memesine değdirilmesi şart ve sünnet değildir, namazın müstehaplarındandır. Parmağın kulak memesine değdirilmesi, sünnetin uygulamasından doğmuştur.

İftitah tekbirini alırken ellerin yukarıya kaldırılması sünnettir. Erkekler ellerini başparmakları kulaklarının yumuşaklarına değecek kadar kaldırıp o vaziyette tekbir alırlar.

İmama uymaya ne zaman niyet edilir?

Cemaatle kılınan namazda bir kimsenin imama uyma niyeti, imamın tekbir getirip namaza başlamasından sonra olması şart değildir, önce de olabilir. Çünkü ibadete sürat ve acele etme fazileti sebebiyle cemaatin tekbirleri, imamın tekbirine çok yakın olmalıdır. Bu nedenle niyet, imamın tekbirinden önce yapılabilir. Burada önemli olan, imam tekbir almadan tekbir alıp namaza başlamamaktır.

Namaza DurmakDurmak gerek. Zira durmayınca, “tevakkuf etmeyince”, arada bir “vakfe” yapmayınca hakikate “vâkıf” olamazsınız. Durmayınca durulamazsınız. Durulacak yer Allah’ın huzurudur.

Yunus Emre’nin “Dur erte namazına” nakaratlı bir salâtnâmesi var. “Erte” veya “irte namazı” sabah namazı demektir. Bu şiirinde Yunus’un “kıl erte namazını” yerine “dur erte namazına” ifadesini tercih etmesi hayli manidardır.

Huzura Çıkar mıyız?Namaza verdiğimiz değer imanımızın kuvveti ile paralellik arz eder. Kimileri Cuma namazlarıyla yetinirken kimileri de beş vakit kılarlar. Kimileri beş vaktin yanında cemaate de riayet eder. Ehlullah ise beş vakitle birlikte, sürekli nafile namazlarla Rabbin huzuruna sürekli çıkarlar.

Namaz kelimesinin karşılığı Arapçada “salât”tır ve çoğulu “salâvat”dır. Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah’a karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir. Salât kelimesi Mukaddes Kitabımız’da doksandan fazla ayette zikredilir. Bütün peygamberler namaz kılmış ve namazı ümmetlerine tebliğ etmiştir. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesinde de müslümanlara beş vakit namaz farz kılınmıştır.