Ezan okunurken ne yapılmalı?

Allahu ekber, Allahu ekber; Allahu ekber, Allahu ekber;
Eşhedu en lâilahe illâllah, Eşhedu en lâilahe illâllah;
Eşhedu enne Muhammeden Resûlûllah,
Eşhedu enne Muhammeden Resûlûllah;
Hayye alâ's-salâh, Hayye alâ's-salâh;
Hayye alâ'l-felâh, Hayye alâ'l-felâh;
Allahu ekber, Allahu ekber; Lâilâhe illâllah

Ezan-ı Şerif'i dinleyenin uyması gereken bazı hususlar vardır:

1- Ezan okunurken konuşulmaz Hattâ Kur'ân-ı Kerîm okuyan bir kişi ezan başladığında okumayı bırakıp ezanı dinler
2- Ezan'ı dinleyen müslüman, müezzinin okuduğu ezanı tekrar eder ve böylece o da ezan okumuş olur "Hayye alâ's-salâh" ve "Hayye alâ'l-felâh" cümlelerinde "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur)" der Sabah ezanında müezzinin "es-Salâtu hayrun mine'n-nevm" cümlesine "sadakte ve berirte (doğru söylüyorsun)" diye karşılık vermesi sünnettir
3- Ezanı işiten kişi cünüp de olsa yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirir Ancak hayızlı ve nifaslı olan kadınlar bunun dışındadır
4- Ezanın bitiminde dinleyen kişi ezan duasını okur

EZAN-I ŞERİF DUASI
"Ey bu mukaddes davetin sahibi ve kılınacak namazın maliki Rabbim, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâm'a vesile, fazilet ve geniş derece makamlarını ver O'nu kendisine vaadettiğin en nihaî makam olan Makam-ı Mahmud'un zirvesine çıkar Zira sen vaadinden dönmezsin"