Kerahet vakitleri süresi ne kadardır?

Sabah namazından sonra ve akşam namazından önce genellikle 45 dakikadır. Öğlen namazından önce ise genellikle yarım saattir.

Fakat bu miktarlar Ekvatordan uzaklaşma veya yakınlaşma mesafesine göre az da olsa farklılık göstermektedir.


Konular